Här hittar du de ljudfiler du behöver och kod-nyckeln som kan hjälpa dig att lösa uppgifterna.

Ljudfilerna ligger i rätt ordning uppifrån och ner.