kampanj.innovatumsciencecenter.se

på och kring

Innovatum District i Trollhättan

Sommarkul för hela familjen!

Var med och fira sommaren i Trollhättan med aktiviteter för hela familjen på Innovatum Science Center och runt om Trollhätte Kanalpark. Oavsett om du semestrar på hemmaplan eller har vägarna förbi Trollhättan finns det mycket att göra!

Kombinera upptäckarglädje på Innovatum Science Center och industri- och designhistoria på Saab Car Museum med utomhusvattenlek vid loket och en läskande slush i en inspirerande industrimiljö. Eller varför inte en utflykt till det unika fall- och slussområdet med fartyg i slussarna, vandringsleder eller det idylliska slussområdet?

Det finns alltid något att upptäcka på och kring Innovatum District!

Summer fun for the whole family!

Join in the celebration of summer in Trollhättan with activities for the whole family at Innovatum Science Center and around Trollhätte Canal Park. Whether you are vacationing at home or passing through Trollhättan, there is plenty to do!

Combine the joy of discovery at Innovatum Science Center and the industrial and design history at the Saab Car Museum with outdoor water play by the locomotive and a refreshing slush in an inspiring industrial environment. Or why not take a trip to the unique falls and locks area with ships in the locks, hiking trails, or the idyllic lock area?

There is always something to discover at and around Innovatum District!

Sommerspaß für die ganze Familie!

Feiern Sie den Sommer in Trollhättan mit Aktivitäten für die ganze Familie im Innovatum Science Center und rund um den Trollhätte Kanalpark. Egal, ob Sie zu Hause Urlaub machen oder durch Trollhättan fahren, es gibt viel zu tun!

Kombinieren Sie die Freude an der Entdeckung im Innovatum Science Center und der Industrie- und Designgeschichte im Saab Car Museum mit Outdoor-Wasserspielen bei der Lokomotive und einem erfrischenden Slush in einer inspirierenden Industrieumgebung. Oder machen Sie einen Ausflug zum einzigartigen Wasserfall- und Schleusenbereich mit Schiffen in den Schleusen, Wanderwegen oder dem idyllischen Schleusenbereich.

Es gibt immer etwas zu entdecken im und um den Innovatum District herum!

Äntligen sommar på

INNOVATUM SCIENCE CENTER!

Under hela nio veckor kan du vara med om en härlig blandning av experiment, show, programmering, utomhusaktiviteter, aktiviteter i NOHAB:s gamla smedja och mycket mer. ROLIGT FÖR HELA FAMILJEN helt enkelt!

Du förbokar dina biljetter enklast via vårt bokningssystem på Tickster och säkrar därmed ditt besök hos oss – eller betalar entré hos oss på plats!

Öppet alla dagar mellan den 19 juni och 20 augusti kl. 10:00-17:00

Finally, summer at

INNOVATUM SCIENCE CENTER!​

During a whole nine weeks, you can experience a delightful blend of experiments, shows, programming, outdoor activities, activities in the old smithy of NOHAB, and much more. FUN FOR THE WHOLE FAMILY, simply!

You can easily pre-book your tickets through our booking system on Tickster and secure your visit with us, or pay the entrance fee on-site!

Open every day between June 19th and August 20th, from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

Endlich Sommer im

INNOVATUM SCIENCE CENTER!​

Ganze neun Wochen lang kannst du eine herrliche Mischung aus Experimenten, Shows, Programmierung, Outdoor-Aktivitäten, Aktivitäten in der alten NOHAB-Schmiede und vielem mehr erleben. Ganz einfach: SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE!

Kaufe deine Tickets einfach über unser Buchungssystem auf Tickster im Voraus rn oder vor Ort an der Kasse.

Wir haben an allen Tagen zwischen dem 19. Juni und dem 20. August, von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Utomhusaktiviteter

VATTENLEK VID LOKET

Vid vår mäktiga lok från NOHAB hittar ni våra utomhusaktiviteter. Här kan ni leka med vatten, bygga båtar eller bara hänga vid kiosken och njuta av en läskande slush.

Öppet alla dagar under sommarsäsongen kl. 11:00-16:00

Outdoor activities

WATER PLAY BY THE LOCOMOTIVE

At our mighty locomotive from NOHAB, you will find our outdoor activities. Here you can play with water, build boats, or simply hang out at the kiosk and enjoy a refreshing slush.

Open every day during the summer season from 11:00 a.m. to 4:00 p.m.

Aktivitäten im Freien

WASSERSPIEL AN DER LOKOMOTIVE

Gleich neben unserer mächtigen Lokomotive von NOHAB findet ihr unsere Outdoor-Aktivitäten. Hier könnt ihr mit Wasser spielen, picknicken oder einfach am Kiosk abhängen und einen erfrischenden Slush genießen.

Öffnungszeiten während der Sommersaison täglich von 11:00 bis 16:00 Uhr.

SAAB CAR MUSEUM

På Saab Car Museum får du uppleva hela historien om den lilla biltillverkaren från Trollhättan som gjorde ett namn för sig runt om i världen.

Här finns allt från den första Saab-bilen till moderna konceptbilar. Fram till den 20:e augusti kan du själv bli saab-förare på vår bilbana, upptäcka utställningen i vår poängpromenad eller höra berättelser från förr med en Saab-veteran. Läs mer på saabcarmuseum.se

Öppet alla dagar mellan den 19 juni och 20 augusti

SAAB CAR MUSEUM

At the Saab Car Museum, you can experience the entire history of the small car manufacturer from Trollhättan that made a name for itself around the world.

Here, you will find everything from the first Saab car to modern concept cars. Until august 20 you can become a Saab driver yourself on our car track, explore the exhibition through our point walk, or listen to stories from the past with a Saab veteran. Learn more at saabcarmuseum.se.

Open every day between June 19th and August 20th

SAAB CAR MUSEUM

Im Saab Car Museum können Sie die gesamte Geschichte des kleinen Automobilherstellers aus Trollhättan erleben, der sich weltweit einen Namen gemacht hat.

Hier findet ihr alles von den ersten Saab-Autos bis hin zu modernen Konzeptfahrzeugen. Bis zum 20. August könnt ihr die Ausstellung auf unserem Rundgang erkunden oder Geschichten aus der Vergangenheit von einem Saab-Veteranen hören. Weitere Informationen findet ihr unter saabcarmuseum.se.

Geöffnet jeden Tag zwischen dem 19. Juni und dem 20. August, 10.00-17.00Uhr

NOHAB:S SMEDJA

NOHAB:s smedja är en unik industrimiljö som bevarats i skicket den var när tillverkningen en gång slutade, med de gigantiska hamrarna, ugnarna och alla verktyg som användes i produktionen.

I sommar är NOHAB:s smedja en del av Museiresan där du kan följa arbetsbiet på sin resa till massa spännande platser. Där kan du också testa smide med lera och hjälpa smeden att hitta sina gömda verktyg – ett uppdrag för hela familjen!

Sommarsäsongsöppet alla dagar kl. 12.15, 14.15 och 16.15. För tillträde övriga tider kontakta receptionen på Innovatum Science Center.

NOHAB:S SMITHY

NOHAB’s forge is a unique industrial environment that has been preserved in the condition it was in when production ceased, with the gigantic hammers, furnaces, and all the tools used in the manufacturing process.

This summer, NOHAB’s forge is part of the Museum Tour where you can follow the work process on its journey to many exciting places. There, you can also try forging with clay and help the blacksmith find his hidden tools – a mission for the whole family!

Open during the summer season every day at 12:15 PM, 2:15 PM, and 4:15 PM. For access at other times, please contact the reception at Innovatum Science Center.

NOHAB:S SCHMIEDE

Die Schmiede von NOHAB ist ein einzigartiges Industrielokal, das in dem Zustand erhalten geblieben ist, in dem es war, als die Produktion eingestellt wurde – mit den riesigen Hämmern, Öfen und allen Werkzeugen, die in der Herstellung verwendet wurden.

Diesen Sommer ist die Schmiede von NOHAB Teil der Museumsreise, bei der ihr die Arbeitsbiene auf ihrer Reise zu vielen spannenden Orten begleiten könnt. Dort könnt ihr auch das Schmieden mit Ton ausprobieren und dem Schmied helfen, seine versteckten Werkzeuge zu finden – ein Spaß für die ganze Familie!

Geöffnet während der Sommersaison täglich um 12:00 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Für Zugang zu anderen Zeiten wendet euch bitte an die Rezeption des Innovatum Science Center.

In swedish only/Nur auf Schwedisch

MUSEIRESAN

I NOHAB:s smedja och på Saab Car Museum finns familjeaktiviteter som är en del av Museiresan, en upptäcktsfärd på arbetslivsmuseer i Västra Götaland. Gör aktiviteter och samla stämplar.

Mer info på museiresan.se

Konstupplevelser i

TROLLHÄTTANS KONSTHALL

Besök Trollhättans konsthall i sommar. Olle Schmidt och Jasmijn Kooijman ställer ut och i konsthallens ateljé kan besökare i alla åldrar skapa själv med inspiration av utställningarna.

I ateljén kan du under sommaren arbeta med olika typer av landskap. Vi utforskar sätt att bygga världar och använder oss av tekniker som kollage, tryck och måleri. Ibland hämtar vi material från naturen. Då vädret tillåter flyttar konsthallens ateljé utomhus.

Öppet: tis-sön kl. 11:00-16:00.
Stängt: 22 maj-9 jun, 7-11 aug samt 23-25 jun

Art experiences at

TROLLHÄTTAN ART GALLERY

Visit Trollhättan Art Gallery this summer. Olle Schmidt and Jasmijn Kooijman are exhibiting, and visitors of all ages can create their own artwork in the gallery’s studio, inspired by the exhibitions.

In the studio, you can work with various types of landscapes during the summer. We explore ways to build worlds and use techniques such as collage, printmaking, and painting. Sometimes, we gather materials from nature. When the weather permits, the gallery’s studio moves outdoors.

Opening hours: Tue-Sun from 11:00 a.m. to 4:00 p.m.
Closed: May 22nd-June 9th, August 7th-11th, and June 23rd-25th.

Kunsterlebnisse in der

KUNSTHALLE TROLLHÄTTAN

Besucht diesen Sommer die Kunstgalerie Trollhättan. Die Künstler Olle Schmidt und Jasmijn Kooijman stellen aus, und in der Atelierwerkstatt der Galerie können Besucher jeden Alters ihre eigenen Kunstwerke unter Inspiration der Ausstellungen schaffen.

In der Werkstatt könnt ihr während des Sommers mit verschiedenen Arten von Landschaften arbeiten. Wir erkunden Möglichkeiten, Welten zu erschaffen, und verwenden Techniken wie Collage, Druck und Malerei. Manchmal verwenden wir auch Materialien aus der Natur. Bei gutem Wetter wird das Atelier der Kunstgalerie nach draußen verlegt.

Öffnungszeiten: Di-So von 11:00 bis 16:00 Uhr.
Geschlossen:  7. bis 11. August

KANALMUSEET

Stig in i en drygt hundraårig byggnad och ta del av historien bakom Trollhätte kanal och dess slussled.

Här berättas historien om Trollhätte kanal från Polhems slussar på 1700-talet till dagens sjöfart. Här kan du bland annat titta närmare på olika båtmodeller den välbevarade dykardräkten från 1800-talet och mycket annat.

Öppet 26 jun-27 aug kl. 11:00-19:00 alla dagar i veckan.

THE CANAL MUSEUM

Step into a building that is over a hundred years old and learn about the history behind the Trollhätte Canal and its lock system.

Here, the history of the Trollhätte Canal is told, from the Polhems Locks in the 18th century to today’s shipping industry. You can explore various boat models, examine the well-preserved diving suit from the 19th century, and much more.

Open from June 26th to August 27th, from 11:00 a.m. to 7:00 p.m. every day of the week.

DAS KANALMUSEUM

Betretet ein über einhundert Jahre altes Gebäude und erfahrt mehr über die Geschichte hinter dem Trollhätte-Kanal und seinem Schleusensystem.

Hier wird die Geschichte des Trollhätte-Kanals von den Polhems Schleusen im 18. Jahrhundert bis zur heutigen Schifffahrt erzählt. Ihr könnt verschiedene Bootsmodelle betrachten, den gut erhaltenen Taucheranzug aus dem 19. Jahrhundert untersuchen und vieles mehr.

Geöffnet vom 26. Juni bis 27. August von 11:00 bis 19:00 Uhr an allen Tagen.

Upptäck Trollhättans natursköna pärla:

DE MÄKTIGA FALLEN OCH IMPONERANDE SLUSSARNA

Trollhättans vackraste besöksmål är utan tvekan de mäktiga fallen och de imponerande slussarna – ett område med storslagna omgivningar som lockat turister under flera århundraden.

Här kan du följa Göta älvs naturliga väg, från de lummiga öarna i Trollhättans centrum, förbi de enorma dammluckorna och ner mot den idylliska stillheten vid Kärlekens stig. Lika fascinerande är det att följa kanalen till slussområdet där resterna av den första farbara leden från år 1800 samsas med dagens vältrafikerade led.

Ett hett tips är att använda de fina promenadstigarna och de cykelvänliga vägarna, där vissa skyltar leder dig runt och andra ger dig intressant information om området.

Du kan också ta del av digital information i appen #gotrollhattan. Allt för att förhöja din upplevelse och göra det enkelt att njuta av det natursköna och historiska området på egen hand.

För mer och aktuell information se bit.ly/43xHbbT

Discover Trollhättan's scenic gem:

THE MIGHTY WATERFALLS AND IMPRESSIVE LOCKS

Trollhättan’s most beautiful attraction is undoubtedly the mighty waterfalls and impressive locks – an area with magnificent surroundings that has attracted tourists for centuries.

Here, you can follow the natural path of the Göta River, from the lush islands in the center of Trollhättan, past the enormous dam gates, and down to the idyllic tranquility at Lovers’ Path. Equally fascinating is following the canal to the lock area, where the remnants of the first navigable route from 1800 coexist with today’s well-trafficked route.

A great tip is to use the lovely walking paths and bicycle-friendly roads, where some signs guide you around while others provide interesting information about the area.

You can also access digital information in the #gotrollhattan app, all to enhance your experience and make it easy to enjoy the scenic and historic area on your own.

Entdecken Sie die malerische Perle Trollhättans:

MÄCHTIGEN WASSERFÄLLE UND BEEINDRUCKENDEN SCHLEUSEN

Die schönste Attraktion Trollhättans sind zweifellos die mächtigen Wasserfälle und beeindruckenden Schleusen – ein Gebiet mit prächtiger Natur, das seit Jahrhunderten Touristen anzieht.

Hier könnt ihr dem natürlichen Verlauf des Göta-Flusses folgen, von den üppigen Inseln im Zentrum von Trollhättan über die riesigen Schleusentore bis hin zur idyllischen Ruhe des Liebespfads. Ebenso faszinierend ist es, dem Kanal zum Schleusenbereich zu folgen, wo die Überreste der ersten befahrbaren Route aus dem Jahr 1800 neben der heutigen stark frequentierten Route existieren.

Ein guter Tipp ist die Nutzung der schönen Wanderwege und fahrradfreundlichen Straßen, wo einige Schilder Sie herumführen und andere interessante Informationen über die Region liefern.

Sie können auch digitale Informationen in der App #gotrollhattan abrufen – alles, um Ihr Erlebnis zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, die malerische und historische Gegend auf eigene Faust zu genießen.

VANDRA LÄNGS KANALEN

Flera fina promenadstigar och vandringsleder finns i och kring fall- och slussområdet. Här är några tips:

KÄRLEKENS STIG OCH TRÄBROSTIGEN
Upptäck det vackra naturreservatet Älvrummet och promenera längs älven, bland gammal skog och branta sluttningar. Båda stigarna har början och slut vid Gamle Dal respektive Olidestationen. Tillsammans bildar de en rundslinga på cirka 2,5 kilometer.

RUNT KANALEN OCH SPIKÖN
Följ de mysiga stigarna som går nära vattnet på båda sidor kanalen. Tre utmärkta promenader längs Trollhätte kanal, från Spikön till slussarna, Spikönrundan, 2,5 km, Innovatumrundan, 5,0 km och Slussrundan 7,5 km. Det går att passera kanalen vid vid jänvägsbron, klaffbron, Olidebron och de övre slussarna.

VÄSTRA SIDAN ÄLVEN OCH EDSVIDSLEDEN
Ovanför fallen är naturen som mest dramatisk och stigarna på den här sidan går bitvis i kuperad terräng. Du kan börja din vandring på flera olika ställen. Den cirka 15 kilometer långa Edsvidsleden går också här och den passerar bland annat genom Åkerströms naturreservat.

HIKING ALONG THE CANAL

There are several beautiful walking paths and hiking trails in and around the waterfall and lock area. Here are some tips:

LOVERS’ PATH AND WOODEN BRIDGE TRAIL
Discover the beautiful nature reserve of Älvrummet and walk along the river, amidst old forests and steep slopes. Both trails start and end at Gamle Dal and the Olidan power station respectively. Together, they form a circular loop of approximately 2.5 kilometers.

AROUND THE CANAL AND SPIKÖN
Follow the cozy paths that run close to the water on both sides of the canal. Three excellent walks along the Trollhättan Canal, from Spikön to the locks, are Spikönrundan (2.5 km), Innovatumrundan (5.0 km), and Slussrundan (7.5 km). It is possible to cross the canal at the railway bridge, lifting bridge, Olide bridge, and the upper locks.

WEST SIDE OF THE RIVER AND EDSVIDSLEDEN
Above the waterfalls, the nature is most dramatic, and the trails on this side partly traverse hilly terrain. You can start your hike at several different locations. The approximately 15-kilometer-long Edsvidsleden trail also runs here and passes through Åkerströms Nature Reserve, among other places.

ENTLANG DES KANALS WANDELN

Es gibt mehrere schöne Wanderwege und -pfade in und um das Wasserfall- und Schleusengebiet. Hier sind einige Tipps:

LIEBESPFADE UND HOLZBRÜCKENPFAD
Entdeckt das wunderschöne Naturschutzgebiet Älvrummet und wandern Sie entlang des Flusses, durch alte Wälder und steile Hänge. Beide Pfade beginnen und enden jeweils am Gamle Dal und der Olidestation. Zusammen bilden sie eine Rundschleife von etwa 2,5 Kilometern.

UM DEN KANAL UND SPIKÖN
Folgt den gemütlichen Pfaden, die auf beiden Seiten des Kanals nahe am Wasser entlangführen. Drei ausgezeichnete Wanderungen entlang des Trollhättan-Kanals, von Spikön zu den Schleusen, sind die Spikönrundan (2,5 km), Innovatumrundan (5,0 km) und Slussrundan (7,5 km). Es ist möglich, den Kanal an der Eisenbahnbrücke, Klappbrücke, Olidebrücke und den oberen Schleusen zu überqueren.

WESTSEITE DES FLUSSES UND EDSVIDSLEDEN
Über den Wasserfällen ist die Natur am dramatischsten und die Wege auf dieser Seite verlaufen teilweise durch hügeliges Gelände. Ihr könnt den Spaziergang an verschiedenen Stellen beginnen. Der etwa 15 Kilometer lange Edsvidsleden-Pfad verläuft ebenfalls hier und führt unter anderem durch das Naturschutzgebiet Åkerström.

Konst längs Trollhätte kanal

SKULPTURRUNDAN

I Trollhättan hittar du många offentliga konstverk nära vattnet. På Skulpturrundan längs Trollhätte kanal och Göta älv upptäcker du många konstverk men också Trollhättans unika natur och kulturarv.

Starta på Karl Johans Torg med Den heliga lågan, Trollhättans Stads första offentliga konstverk, och avsluta på Innovatum District med Apex och Albino Aid.

Art along the Trollhättan Canal

THE SCULPTURE TOUR

In Trollhättan, you will find many public artworks near the water. On the Sculpture Tour along the Trollhättan Canal and the Göta River, you will discover numerous art pieces as well as Trollhättan’s unique nature and cultural heritage.

Start at Karl Johans Torg with The Sacred Flame, Trollhättan City’s first public artwork, and finish at Innovatum District with Apex and Albino Aid.

Kunst entlang des Trollhättan-Kanals

SKULPTURENRUNDGANG

In Trollhättan findet ihr viele öffentliche Kunstwerke in der Nähe des Wassers. Auf dem Skulpturenrundgang entlang des Trollhättan-Kanals und des Göta-Flusses entdeckt ihr zahlreiche Kunstwerke sowie die einzigartige Natur und das kulturelle Erbe von Trollhättan.

Startet am Karl Johans Torg (Platz) mit der Heiligen Flamme, dem ersten öffentlichen Kunstwerk der Stadt Trollhättan, und beendet die Tour am Innovatum District mit Apex und Albino Aid.

Båttur på Göta älv med

M/S ELFKUNGEN

Följ med på en avkopplande resa längs Göta älvs vackra natur och se Trollhättan från sjösidan. Under sommarmånaderna gör M/S ELFKUNGEN turer längs Göta älv. Det går också att boka båten för gruppresor eller charter. En verkligt intressant tur för den båt- och naturintresserade.

Boat tour on the river Göta Älv with

M/S ELFKUNGEN

Join us for a relaxing journey along the beautiful nature of the Göta River and see Trollhättan from the lakeside. During the summer months, M/S ELFKUNGEN offers tours along the Göta River. The boat can also be booked for group trips or charters. A truly fascinating tour for boat and nature enthusiasts.

Bootsfahrt auf dem Göta-Fluss mit

M/S ELFKUNGEN

Begleitet uns auf eine entspannende Reise entlang der wunderschönen Natur des Göta-Flusses und sehen Sie Trollhättan von der Seeseite. Während der Sommermonate bietet M/S ELFKUNGEN Touren entlang des Göta-Flusses an. Das Boot kann auch für Gruppenausflüge oder Charterbuchungen reserviert werden. Eine wirklich faszinierende Tour für Boot- und Naturbegeisterte.

VÅRVIKS GÅRD

Vårviks Gård är en bondgård som ligger cirka två kilometer väster om Trollhättans centrum och har sina anor från 1600-talet.

Under sommarlovet erbjuder Innovatum Science center i uppdrag av Trollhättans stad sommarlovsaktiviteter för barn, unga och familjer. Ta med hela familjen till sommarparadiset nordväst om den nya klaffbron och upplev våra roliga aktiviteter – gratis för ALLA!

Öppet alla dagar mellan den 17 juni och 20 augusti kl. 10:00-16:00
(Undantaget Midsommarafton och Midsommardagen 23-24 juni.)

VÅRVIKS GÅRD

Vårviks Gård is a farm located approximately two kilometers west of the center of Trollhättan and has its origins from the 17th century.

During the summer vacation, Innovatum Science Center, on behalf of the City of Trollhättan, offers summer activities for children, youth, and families. Bring the whole family to the summer paradise northwest of the new lifting bridge and experience our fun activities – free for EVERYONE!

Open every day between June 17th and August 20th, from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
(Except for Midsummer Eve and Midsummer Day, June 23-24.)

VÅRVIKS GÅRD

Vårviks Gård ist ein Bauernhof, der etwa zwei Kilometer westlich vom Zentrum von Trollhättan entfernt liegt und seine Wurzeln im 17. Jahrhundert hat.

Während der Sommerferien bietet das Innovatum Science Center im Auftrag der Stadt Trollhättan Sommeraktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien an. Bringt die ganze Familie in das Sommerparadies nordwestlich der neuen Zugbrücke – kostenlos für ALLE!

Öffnungszeiten: Täglich bis zum 20. August von 10:00 bis 16:00 Uhr

UPPTÄCK LEKPLATSSTADEN TROLLHÄTTAN​

Trollhättan har de senaste åren gjort en storsatsning på stadens centrala lekplatser. Med fyra unika teman, alla med nära koppling till stadens historia, är lekplatserna väl värda att upptäckas både en och flera gånger!

Släpp lös fantasin och lev dig in i sagans värld här på Spikön bland Skrot-Nisses stuga och verkstad, en trädkoja med utedass, en labyrint, en skrotteater, båten Balder, en hangar och en hybrid av en bil och ett flygplan! Skrotnisses lekplats hittar du på Spikön.

Här kan du utforska jättevalen, klättra upp i utkikstornet eller ta en mysig picknick. Insikten är en spännande lekplats, precis vid älven och kraftstationen, vilket gör den perfekt för både sjöbusar och landkrabbor.

Välkommen till Roy och Rogers mack! Här kan du låna bilar, klättra, gunga, åka linbana, leka affär, åka rutschkana, meka i verkstaden och mycket mer. Macken-lekplatsen ligger i den centrala parken Maria Alberts Park, precis bakom affärshuset Oden och bredvid Högskolan Väst.

Mitt på Kungsgatan hittar du Trollhättans minsta, men glassigaste lekplats, uppkallad efter mannen som startade Trollhätteglass en gång i tiden. Här kan du hoppa, studsa, åka rutschkana och servera fantasiglass, med eller utan chokladsås.

DISCOVER THE PLAYGROUND CITY OF TROLLHÄTTAN

In recent years, Trollhättan has made a major investment in the central playgrounds of the city. With four unique themes, all closely connected to the city’s history, the playgrounds are well worth exploring, both once and multiple times!

Unleash your imagination and immerse yourself in a world of fairy tales here on Spikön among Scrap-Nisse’s cabin and workshop, a treehouse with an outdoor toilet, a labyrinth, a junkyard theater, the boat Balder, a hangar, and a hybrid of a car and an airplane! You can find Scrap-Nisse’s Playground on Spikön.

Here, you can explore the giant whale, climb up the observation tower, or have a cozy picnic. Insikten is an exciting playground, right by the river and the power station, making it perfect for both water-loving buccaneers and landlubbers.

Welcome to Roy and Roger’s gas station! Here, you can borrow cars, climb, swing, ride a cable car, play store, slide, tinker in the workshop, and much more. The Gas Station Playground is located in the central park Maria Alberts Park, right behind the Oden shopping center and next to the University West.

In the middle of Kungsgatan, you will find Trollhättan’s smallest, but most ice cream-filled playground, named after the man who started Trollhätteglass once upon a time. Here, you can jump, bounce, slide, and serve imaginative ice cream, with or without chocolate sauce.

ENTDECKEN DIE SPIELPLATZSTADT TROLLHÄTTAN

In den letzten Jahren hat Trollhättan viel in die zentralen Spielplätze der Stadt investiert. Mit vier einzigartigen Themen, die alle eng mit der Geschichte der Stadt verbunden sind, lohnt es sich, die Spielplätze zu erkunden, sowohl einmal als auch mehrmals!

Lasst eurer Phantasie freien Lauf und taucht in eine Märchenwelt ein, hier auf Spikön mit Nisses Hütte und der Werkstatt, einem Baumhaus mit Außentoilette, einem Labyrinth, einem Schrottplatz-Theater, dem Boot Balder, einem Hangar und einer Mischung aus Auto und Flugzeug! Den Schrottplatz von Nisse findet ihr auf Spikön.

Hier könnt ihr den riesigen Wal erkunden, auf den Aussichtsturm klettern oder ein gemütliches Picknick machen. Insikten ist ein aufregender Spielplatz direkt am Fluss und am Wasserkraftwerk, perfekt für Wasser- und Landratten.

Willkommen in Roy und Rogers Tankstelle! Hier könnt ihr klettern, schaukeln, eine Seilbahn fahren, Einkaufsladen spielen, rutschen, in der Werkstatt basteln und vieles mehr. Der Tankstellen-Spielplatz befindet sich im zentralen Maria Alberts Park, direkt hinter dem Einkaufszentrum Oden und neben der Hochschule West.

In der Mitte der Kungsgatan findet ihr den kleinsten, aber eisgefülltesten Spielplatz von Trollhättan, benannt nach dem Mann, der einst Trollhätteglass (TrollhättanEis) gegründet hat. Hier könnt ihr springen, hüpfen, rutschen und fantasievolles Eis servieren, mit oder ohne Schokoladensauce.

MAT, FIKA OCH GLASS

Innovatum-kiosken vid loket

Slush/glass, iskaffe och dricka.
Öppet alla dagar kl. 11.00-16.00

Nova Café

Fika, lättare lunch, glass och dricka.
Öppet alla dagar (11 juli-7 augusti) kl. 10.30-16.00

Slusscaféet och Slusskiosken

Fika, lättare lunch, glass och dricka.
Öppet alla dagar kl 11.00-19.00

Slussboden

Ateljér, fik och butik.
Öppet i juni: ons 17:00-20:00, tors-sön: 11:00-19:00
1 jul-16 aug: 11.00-19.00

Albert Kök Hotell & Konferens

Konferens, boende, mat.
Lunch: mån-fre 11.30-14.00
Kvällar: tis-lördag från 18.00

FOOD, COFFEE AND ICE CREAM

The Innovatum kiosk by the locomotive

Slush/ice cream, iced coffee and drinks.
Open every day from 11:00 a.m. to 4:00 p.m.

Nova Café

Coffee break, light lunch, ice cream and drinks.
Open every day (July 11th – August 7th) from 10:30 a.m. to 4:00 p.m.

Slusscaféet and Slusskiosken

Coffee break, light lunch, ice cream and drinks.
Open every day from 11:00 a.m. to 7:00 p.m.

Slussboden

Studio, café and shop.
Open in June: Wed 5:00 p.m. to 8:00 p.m., Thu-Sun: 11:00 a.m. to 7:00 p.m.
July 1st – August 16th: 11:00 a.m. to 7:00 p.m.

Albert Kök Hotell & Konferens

Conference, accommodation, fine dining.
Lunch: Mon-Fri from 11:30 a.m. to 2:00 p.m.
Evenings: Tue-Sat from 6:00 p.m.

ESSEN, KAFFEE UND EIS

Innovatum-Kiosk an der Lokomotive

Slush/Eis, Eiskaffee und Getränke.
Öffnungszeiten: täglich von 11:00 bis 16:00 Uhr

Nova Café

Kaffe und Gebäck, leichtes Mittagessen, Eis und Getränke.
Öffnungszeiten: täglich (11. Juli bis 7. August) von 10:30 bis 16:00 Uhr

Slusscaféet und Slusskiosken

Kaffe und Gebäck, leichtes Mittagessen, Eis und Getränke.
Öffnungszeiten: täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr

Slussboden

Atelier, Café und Geschäft.
Öffnungszeiten 01. Juli bis 16. August: 11:00 bis 19:00 Uhr

Albert Kök Hotell & Konferens

Mittagessen: Mo-Fr 11:30 bis 14:00 Uhr
Abende: Di-Sa ab 18:00 Uhr

NÄR DU TAR DIG HIT

…på cykel

Det går alldeles utmärkt att cykla mellan fall och slussar. Här passerar även cykellederna Trollhättan-Vänersborgsleden och Linnéleden, där du följer i Carl von Linnés fotspår.

…med buss

Lokalbuss nr 21 (mot Skoftebyn) åker du från Trollhättans Resecentrum (vid tågstationen) via Drottningtorget och genom Innovatum District. 
Närmsta hållplats: Innovatum

…med båt

Kommer du med båt finns det flera möjligheter att stanna och uppleva fallen och kanalområdet. Sjöfartsverket har gästhamnar i Lilla Edet och vid övre slussen i Trollhättan. Ytterligare gästhamnar längs kanalen finns i Trollhättan vid Spikön och i Vänersborg. För mer information om Trollhätte kanal se: bit.ly/3MDeSlj

…med bil

INNOVATUM DISTRICT
Gott om p-platser. Härifrån kan du även ta dig vidare till fots direkt till både fallen och slussarna via Olidebron.

FALLOMRÅDET
P-platser finns vid Insikten och Hansenplatsen.

SLUSSOMRÅDET
En mindre parkeringsplats finns på västra sidan kanalen vid Slussboden. På östra sidan kanalen finns en parkering intill Nysätra IP.

För husbilar rekommenderas Innovatum Districts parkering och ställplatserna intill Nysätra idrottsplats, vid de övre slussarna.

GETTING HERE

...by bicycle

Cycling between the locks and falls is perfectly possible. The Trollhättan-Vänersborg Trail and the Linné Trail also pass through here, allowing you to follow in the footsteps of Carl Linnaeus.

...by bus

Local bus no. 21 (towards Skoftebyn) departs from Trollhättan Travel Center (near the train station), passes through Drottningtorget, and goes through Innovatum District. Nearest bus stop: Innovatum.

...by boat

If you’re arriving by boat, there are several opportunities to stop and experience the falls and canal area. The Swedish Maritime Administration has guest harbors in Lilla Edet and at the upper lock in Trollhättan. Additional guest harbors along the canal can be found in Trollhättan near Spikön and in Vänersborg. For more information about the Trollhätte Canal, visit: bit.ly/3MDeSlj

...by car

INNOVATUM DISTRICT
Plenty of parking spaces. From here, you can also walk directly to both the falls and the locks via Olidebron.

FALLS AREA
Parking spaces are available at Insikten and Hansenplatsen.

LOCK AREA
A small parking lot is located on the western side of the canal near Slussboden. On the eastern side of the canal, there is a parking lot next to Nysätra IP.

For motorhomes, it is recommended to use the parking lot in Innovatum District and the designated areas near Nysätra sports field, close to the upper locks.

ANREISE

...mit dem Fahrrad

Es ist durchaus möglich, zwischen den Schleusen und Wasserfällen zu radeln. Hier verlaufen auch die Fahrradrouten Trollhättan-Vänersborgsleden und Linnéleden, auf denen ihr in den Fußstapfen von Carl von Linné wandern können.

...mit dem Bus

Mit dem lokalen Bus Nr. 21 (Richtung Skoftebyn) gelangt ihr vom Bahnhof in Trollhättan über den Drottningtorget und durch den Innovatum District. Nächste Haltestelle: Innovatum.

...mit dem Boot

Wenn Sie mit dem Boot anreisen, gibt es mehrere Möglichkeiten, anzuhalten und die Wasserfälle und Kanalgebiete zu erkunden. Die schwedische Schifffahrtsverwaltung betreibt Gasthäfen in Lilla Edet und an der oberen Schleuse in Trollhättan. Weitere Gasthäfen entlang des Kanals finden Sie in Trollhättan in der Nähe von Spikön und in Vänersborg. Weitere Informationen zum Trollhätte-Kanal finden Sie unter: bit.ly/3MDeSlj

...mit dem Auto

INNOVATUM DISTRICT
Ausreichend Parkplätze vorhanden. Von hier aus können Sie auch zu Fuß direkt zu den Wasserfällen und Schleusen über die Olidebron gelangen.

GEBIET DER WASSERFÄLLE
Parkplätze stehen bei Insikten und Hansenplatsen zur Verfügung.

SCHLEUSENBEREICH
Ein kleiner Parkplatz befindet sich auf der westlichen Seite des Kanals in der Nähe von Slussboden. Auf der östlichen Seite des Kanals gibt es einen Parkplatz neben Nysätra IP.
Für Wohnmobile wird empfohlen, den Parkplatz im Innovatum District und die dafür vorgesehenen Bereiche in der Nähe des Nysätra-Sportplatzes, in der Nähe der oberen Schleusen, zu nutzen.