Online med Innovatum Science Center

Vi har ett brett utbud av distansaktiviteter som vi hoppas att många klasser kan ha glädje och nytta av. Till några av aktiviteterna behövs material som tillhandahålls av oss i form av lånelådor.

I samband med lektionen kopplar vi upp oss digitalt via Teams. En pedagog på Innovatum Science Center håller i lektionen men du som lärare behöver i de flesta fall hjälpa till med det praktiska i klassrummet.

Aktiviteterna tar runt 60 min men kan variera i längd. Mer praktisk information får du vid bokning.

Jorden - en planet lik andra

Detta program är en visning av vår planet jorden och vilka likheter som finns med andra himlakroppar i vårt solsystem. Visningen sker med hjälp av Google Earth där en av våra pedagoger guidar dig och din klass igenom en resa som går runt jorden och ut i rymden.
För årskurs 2-6.

För bokning kontakta: cecilia.glimstrand@innovatum.se

Skapa snöflingor med 4D-frame

Hur ser en snöflinga egentligen ut om man förstorar upp den? Vad är gemensamt för alla snöflingor? Eleverna bygger egna symmetriska snöflingor i materialet 4D-frame.
Lånelåda för förskoleklass-årskurs 3.

För bokning kontakta: erika.holm@innovatum.se

Mekanisk ritmaskin i LEGO

Eleverna bygger med LEGO efter ritning, testar och ser hur många olika mönster de kan skapa med hjälp av en systematisk undersökning.
Lånelåda för årskurs 4-9.

För bokning kontakta: kajsa.berg@innovatum.se

Bomben: en VR-utmaning

En samarbetsövning där det gäller att hitta vägar att kommunicera med varandra för att hinna desarmera bomben innan den exploderar. Allt upplevs via VR-glasögon.
Lånelåda för årskurs 8-9.

För bokning kontakta: liza.sahlin@innovatum.se

Skapa konst i Scratch

Vi skapar geometrisk konst med hjälp av programmeringsspråket Scratch. En kreativ nybörjarövning som tränar datalogiskt tänkande och problemlösning. Eleverna behöver tillgång till dator.
För årskurs 3-6.

För bokning kontakta: cecilia.glimstrand@innovatum.se

Programmera en Micro:bit

Eleverna får testa blockprogrammering med micro:bit. Vi går igenom grunderna och gör ett par övningar där eleverna bland annat får göra en interaktiv namnskylt. Eleverna behöver tillgång till dator.
Lånelåda för årskurs 5-9.

För bokning kontakta: jerry.alrup@innovatum.se

Utmana eleverna i ett digitalt escape room

Låt eleverna få utforska cirkusen och försöka lösa kluriga utmaningar under en timme. Samarbete, kreativitet och problemlösning tränas! Eleverna behöver tillgång till dator.
För årskurs 4-6.

För bokning kontakta: kajsa.berg@innovatum.se

Rita likt en arkitekt

Eleverna får en genomgång av grunderna i gratisprogrammet Sketchup samtidigt som de ritar ett hus. Här konstrueras huset direkt i 3D och eleverna får lära sig använda de vanligaste verktygen. Eleverna behöver tillgång till dator.
För årskurs 4-9.

För bokning kontakta: jerry.alrup@innovatum.se

Upplev kemi

Genomför ett par laborationer med hjälp av labutrustning och instruktioner i denna lånelåda. Allt är packat och klart för att eleverna ska få uppleva kemi i klassrummet.
Lånelåda för årskurs 1-3.

För bokning kontakta: hakan.malmskold@innovatum.se

Laborera med globala målen

I denna lånelåda får eleverna kännedom generellt om de 17 globala målen men också specifikt om mål 3: God hälsa. Lådan innehåller material för att undersöka hur bra de är på att tvätta händerna med hjälp av UV-känslig lotion och UV-lampor.
Lånelåda för årskurs 6-9.

För bokning kontakta: cecilia.glimstrand@innovatum.se

Havets resurser och globala målet #14

Med hjälp av denna kemiutrustning laborerar eleverna med alginat gjort av alger. Detta för att uppmärksamma alla resurser vi använder från havet och som kan vara hotade om vi inte tar hand om våra hav. Koppling till de globala målen och särskilt mål 14.
Lånelåda för årskurs 6-9.

För bokning kontakta: cecilia.glimstrand@innovatum.se

Duplo mekanik

Här får eleverna arbeta med materialet Duplo mekanik. Eleverna bygger modeller efter en ritning. Därefter får man prova det man byggt genom olika experiment. Eleverna tränar på att kunna bygga, göra sig en uppfattning om vad man tror ska hända(hypotes) samt dra en slutsats. I materialet medföljer en lärarhandledning.
Lånelåda för förskolans 4-5 åringar.

För bokning kontakta: erika.holm@innovatum.se

Hur hör de ihop?

Här ska ni låta eleverna diskutera sig fram till vilka tre saker som hör ihop och vilken som ska bort. Övningen bygger på Brasses klassiska lattjo-lajban-låda från TV-serien Fem myror är fler än fyra elefanter.
Lånelåda för förskolans 4-5 åringar.

För bokning kontakta: erika.holm@innovatum.se

4Dframe

Med hjälp av kopplingar och rör kan ni konstruera olika saker, så som geometriska figurer, broar, rymdskepp; allt går att bygga med 4Dframe. Eleverna kan bygga två- och/eller tredimensionella figurer där de använder sina händer, uttrycker sin fantasi och lär sig på ett roligt sätt grundläggande idéer om till exempel olika geometriska figurer.
Lånelåda för förskolan till årskurs 5.

För bokning kontakta: erika.holm@innovatum.se