kampanj.innovatumsciencecenter.se

FIRA DIGITALT MED

N3 OCH INNOVATUM SCIENCE CENTER

Tisdagen den 10 maj

kl 13:30 och kl 14:30 kopplar vi upp oss digitalt via Teams för att inleda firandet gemensamt. Därefter tittar ni på filmen som vi skapat för er. Firandet pågår totalt ca 45-60 minuter.

Ni anmäler er till lenamaria.vickers@innovatum.se så skickas en Teams-länk samt YouTube-länk till filmen. I anmälan uppger ni fritidshemmets namn, skola, kommun och hur många barn respektive vuxna som planerar att delta. Skriv också vilken tid ni önskar delta.

Välkomna att fira tillsammans!